Tel. +31 (0) 88 783 01 33

Diensten

Fire Safety Engineers B.V. kent een groot scala aan diensten die ondersteunend zijn bij de advisering inzake de (brand)veiligheid. Hierbij valt te denken aan diensten zoals:

  • Bouwplantoetsing (omgevingsvergunning) van ontwerpen op het gebied van brandveiligheid;
  • Begeleiding en ondersteuning van de aanbesteding, voor en/of tijdens de uitvoering en/of begeleiding van de opleveringsinspecties van brandveiligheidsinstallaties;
  • Het zoeken (en vinden) van gelijkwaardige oplossingen;
  • Het ondersteunen tijdens het traject van de aanvraag (en de verlening) van de gebruiksvergunning of de gebruiksmelding (omgevingsvergunning);
  • Het opstellen van Programma's van Eisen (ook wel Uitgangspuntendocumenten genoemd) van alle mogelijke denkbare brandbeveiligingsinstallaties.