Tel. +31 (0) 88 783 01 33

Mogelijke producten

Brandveiligheidadvisering bestaat uit een zeer groot scala van diverse producten, productonderdelen of samenvoegingen van diverse producten. Hieronder volgt een limitatieve opsomming:

 • Masterplan Brandveiligheid, ook wel brandpreventieplan (in overeenstemming met de beoordelingmethode IBB);
 • Uitgangspunten documenten (UpD) brandbeveiligingsinstallaties, ook wel genoemd Programma van Eisen (PvE), zoals brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie, schuimblusinstallatie, rook- en warmteafvoerinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, watermistinstallatie, etc.;
 • Vuurlastberekening (op basis van de NEN 6060 of NEN 6090);
 • Berekeningen Risicobenadering grote compartimenten (NEN 6079);
 • Brandoverslagberekening;
 • Opvang- en doorstroomcapaciteit;
 • Ontruimings- of evacuatiesimulatie (Simulex: zie voorbeeld Simulex);
 • Simulaties van lucht- en rookstromingen, zichtlengte, temperaturen in gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde, ook wel CFD genoemd;
 • Dynamische brandsimulatie (Fire Dynamic Simulation), ook wel aangeduid als FDS;
 • Begeleiding aanvraag omgevingsvergunning (bouw- en/of gebruiksvergunning of gebruiksmelding) op het gebied van de brandveiligheid;
 • Second Opinions;
 • Ondersteuning juridische procedures.